Auto Wheel Co., employees, photo (NTHM, 1917)


Auto Wheel Co., employees, photo (NTHM, 1917).jpg

Dublin Core

Title

Auto Wheel Co., employees, photo (NTHM, 1917).jpg

Date

1917